کفش کوهنوردی ، دوچرخه سواری ، ورزشی کفش کوهنوردی به عنوان یک سلاخ مهم برای کوهنورد شناخته می شود انتخاب درست از نظر سایز کتربد و فصل پیمایش تاثیر زیادی در خرید شما دارد . کوهکده با اراپه کفش های به روز از برندهای معتبر. کچوا ، پایار ، کوهار ، آرتال ، سالامون ، سالیوا و ...به شما در خریدی مطمپن کمک می کند. راهنمای انتخاب کفش مناسب کوهنوردی

×