کیسه خواب ، همراه داشتن کیسه خواب در سفر برای شما فواید بسیاری دارد. به طور مثال هنگامی که هوا به شدت سرد است، هیچ چیز به اندازه این وسیله نمی‌تواند شما را از سرما نجات دهد. کیسه‌خواب در واقع همانند عایقی بین زمین و بدن شماست تا گرمای بدنتان حفظ شود.

کیسه خواب ، هنگامی که هوا سرد است، کاهش ضخامت کیسه‌خواب باعث می‌شود تا شما کمتر احساس سرما کنید. این کاهش ضخامت به دو دلیل اتفاق می‌افتد: یکی در اثر فشار وزن بدن شما بر کیسه و دیگری به دلیل تماس کیسه‌خواب با زمین.

راهنمای خرید کیسه خواب

×